Perearstiteenus Kärus ja Türil

Patsiendil on alati õigus helistada nõuande saamiseks perearstikeskusesse selle lahtioleku ajal.

Telefoninõustamist teevad pereõed.  

Kui probleemi kirjeldusest selgub, et  vajalik  on arstlik otsus, siis helistab perearst patsiendile tagasi kokkulepitud ajal, mille teatab pereõde telefonivestluse käigus.  

Väljaspool perearsti ja pereõdede tööaega saate tervisealast nõuannet ööpäevaringselt perearsti nõuandetelefonilt 1220.