Perearstiteenus Kärus ja Türil

TASULISED TEENUSED

Perearsti vastuvõtul visiiditasu ei ole.

Koduvisiit 5 EUR

(alla 2 a lapsed ja rasedad – tasuta)

TÕENDI VÄLJASTAMISE TASU

1. Tõendid kindlustusfirmadele, välisriikidesse tööle või õppima siirdumisel, muud tõendid   10 EUR +uuringud *

2. Mootorsõidukijuhi  tervisekontroll,  tõendi vormistamine ja väljastamine  25 EUR

3. Relvaloa taotleja arstlik läbivaatus,  tõendi vormistamine ja väljastamine  20 EUR                                                                                                                                                                      

4. Kaitseliidu liikme, vabatahtliku päästja, abipolitseiniku arstlik läbivaatus,  tõendi vormistamine ja väljastamine:   25 EUR (väljastatakse mootorsõidukijuhi tõend)

*uuringud vastavalt tõendi saamiseks esitatud nõuetele, hind  kehtiva haigekassa hinnakirja järgi

*01.04.2024 seisuga uuringute hinnad:

7903 rindkere röntgenogramm 20,26 €
66510 salmonella külv18,14 €
66511 shigella külv 11,85 €
66512 kampülobakteri külv29,16 €

01.04.2024 seisuga tööleasumiseks nõutavate tervisetõendite hinnad:

Toidukäitleja  (66510,66511,66512) + 10 €  69,15 €
Teenindaja-toidukäitleja (66510,66511,66512,7903) + 10 €89,41 €
Loomakasvataja (66510,66512,7903) + 10 €  77,56 €
Teenindajad (kes ei puutu kokku toiduainetega),
õpetajad, medtöötajad, hooldajad (7903) + 10 €
30,26 €

NB! Perearst ei väljasta tõendeid, mis pole seadusega ette nähtud ( lasteaeda ja üldhariduskooli vastuvõtmiseks, huvikoolidesse vastuvõtmiseks, laagrisse minekuks, võistlustel osalemiseks,  koolist ja lasteaiast puudumise tõendeid).

UURINGUD PATSIENDI SOOVIL:

vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hinnakirjale

TEENUSED  RAVIKINDUSTUSETA  ISIKUTELE

Ravikindlustusega hõlmamata isikud peavad tasuma nii vastuvõtu kui uuringute eest ise vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale. 

Arsti esmane vastuvõtt39,74 €
Arsti korduv vastuvõtt (visiit sama haigusjuhu korral)  25,87 €
Õe iseseisev vastuvõtt21,27 €
Arsti koduvisiit (koos visiiditasuga)47,16 €
Õe koduvisiit (koos visiiditasuga)39,96 €

Kroonilise haiguse korral arsti poolt määratud ravimi retsepti pikendamine ravikindlustuseta isikule ilma vastuvõtuta kuni 6 kuuks üks kord aastas arsti korduva vastuvõtu hinnaga 25,87 €.

NB! Selle teenuse saamise tingimuseks on, et vähemalt üks kord aastas on käidud arstlikus tervisekontrollis seisundi ja ravi tõhususe hindamiseks.