Perearstiteenus Kärus, Lelles ja Oisus

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen ja bakteriaalsed külvid 3) 51 €

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen ja bakteriaalsed külvid 2) 44 €

Tervisetõend (uuringutest bakteriaalsed külvid 3) 40 €

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen) 13 €

Mootorsõidukijuhi tervisetõend koos läbivaatusega õe poolt 20 €

Relvaloa taotleja tervisetõend koos läbivaatusega õe poolt 20 €

Muud seadustega ettenähtud tõendid (ei sisalda uuringuid ega läbivaatust) 2 €

NB! Perearst ei väljasta tõendeid, mis pole seadusega ette nähtud ( lasteaeda ja

üldhariduskooli vastuvõtmiseks, huvikoolidesse vastuvõtmiseks, laagrisse minekuks, koolist ja lasteaiast puudumise tõendeid).

Koduvisiit (v.a. lapsed kuni 16-a. ja rasedad) 5 €

Ravikindlustuseta isikule (ei sisalda uuringuid ja protseduure)

Arsti vastuvõtt 22 €

Arsti koduvisiit 29 €

Õe vastuvõtt 11 €

Õe koduvisiit 17 €

Uuringud ja analüüsid inimese soovil või ravikindlustuseta inimesele on tasulised

vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale.

Nimistusse mittekuuluv patsient saab ainult vältimatut abi juhul, kui ta viibib ajutiselt perearsti teeninduspiirkonnas.