Perearstiteenus Kärus ja Türil

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen ja bakteriaalsed külvid 3) 55 €

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen ja bakteriaalsed külvid 2) 50 €

Tervisetõend (uuringutest bakteriaalsed külvid 3) 45 €

Tervisetõend (uuringutest kopsuröntgen) 15 €

Mootorsõidukijuhi tervisetõend koos läbivaatusega õe poolt 20 €

Relvaloa taotleja tervisetõend koos läbivaatusega õe poolt 20 €

Muud seadustega ettenähtud tõendid (ei sisalda uuringuid ega läbivaatust) 2 €

NB! Perearst ei väljasta tõendeid, mis pole seadusega ette nähtud ( lasteaeda ja üldhariduskooli vastuvõtmiseks, huvikoolidesse vastuvõtmiseks, laagrisse minekuks, koolist ja lasteaiast puudumise tõendeid).

Koduvisiit (v.a. lapsed kuni 16-a. ja rasedad) 5 €

Ravikindlustuseta isikule (ei sisalda uuringuid ja protseduure)

Arsti vastuvõtt 25 €

Arsti koduvisiit 32 €

Õe vastuvõtt 13 €

Õe koduvisiit 18 €

Digiretsepti pikendamine 2 kuuks 2€

Uuringud ja analüüsid inimese soovil või ravikindlustuseta inimesele on tasulised vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale.

Nimistusse mittekuuluv patsient saab ainult vältimatut abi juhul, kui ta viibib ajutiselt perearsti teeninduspiirkonnas.