Perearstiteenus Kärus ja Türil

TASULISED TEENUSED

Perearsti vastuvõtul visiiditasu ei ole.

Koduvisiit 5 EUR

(alla 2 a lapsed ja rasedad – tasuta)

TÕENDI VÄLJASTAMISE TASU

1. Tõendid kindlustusfirmadele, välisriikidesse tööle või õppima siirdumisel, muud tõendid   10 EUR +uuringud *

2. Mootorsõidukijuhi  tervisekontroll,  tõendi vormistamine ja väljastamine  25 EUR

3. Relvaloa taotleja arstlik läbivaatus,  tõendi vormistamine ja väljastamine  20 EUR                                                                                                                                                                      

4. Kaitseliidu liikme, vabatahtliku päästja, abipolitseiniku arstlik läbivaatus,  tõendi vormistamine ja väljastamine  20 EUR

*uuringud vastavalt tõendi saamiseks esitatud nõuetele, hind  kehtiva haigekassa hinnakirja järgi

*01.04.2020 seisuga uuringute hinnad:

  • 7903 rindkere röntgenogramm 12,93 €
  • 66510 salmonella külv 12,70 €
  • 66511 shigella külv 8,31 €
  • 66512 kampülobakteri külv 21,15 €

01.04.2020 seisuga tööleasumiseks nõutavate tervisetõendite hinnad:

Toidukäitleja  (66510,66511,66512) + 10 €                             52,16 €

Teenindaja-toidukäitleja (66510,66511,66512,7903) + 10 €    65,09 €

Loomakasvataja (66510,66512,7903) + 10 €                          53,85 €

Teenindajad (kes ei puutu kokku toiduainetega),

õpetajad, medtöötajad, hooldajad, koristajad                           22,93 €

NB! Perearst ei väljasta tõendeid, mis pole seadusega ette nähtud ( lasteaeda ja üldhariduskooli vastuvõtmiseks, huvikoolidesse vastuvõtmiseks, laagrisse minekuks, koolist ja lasteaiast puudumise tõendeid).

UURINGUD PATSIENDI SOOVIL:

vastavalt Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu hinnakirjale

TEENUSED  RAVIKINDUSTUSETA  ISIKUTELE

Ravikindlustusega hõlmamata isikud peavad tasuma nii vastuvõtu kui uuringute eest ise vastavalt hetkel kehtivale haigekassa hinnakirjale. 

Arsti esmane vastuvõtt   25,18 €

Arsti korduv vastuvõtt (visiit sama haigusjuhu korral)  15,92 €

Õe iseseisev vastuvõtt   12,70 €

Arsti koduvisiit (koos visiiditasuga)  32,24 €

Õe koduvisiit (koos visiiditasuga)  27,26 €

Kroonilise haiguse korral arsti poolt määratud  ravimi retsepti pikendamine telefoni teel kuni

6 kuuks üks kord aastas arsti korduva vastuvõtu hinnaga 15,92 €

Vähemalt üks kord aastas tuleb käia arstlikus tervisekontrollis seisundi ja ravi tõhususe hindamiseks.