Perearstiteenus Kärus ja Türil

A-, B-, BE-, C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, T-kategooria traktori ja liikurmasina, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhtide ja juhtimisõiguse taotlejate ning mootorsõidukijuhtide õpetajate tervisekontrolli teeb perearst, töötervishoiuarst või liiklusmeditsiini komisjon.

Tervisekontrolli läbimine

Esmakordselt mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik läbib tervisekontrolli mitte varem kui kuus kuud enne mootorsõidukijuhi koolituse algust.

Perioodilise tervisekontrolli peab alla 65 aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht läbima iga kümne aasta tagant. C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht, T-kategooria traktori- ja liikurmasina juht, B-kategooria takso juht, A- ja B-kategooria alarmsõidukite juht ning mootorsõidukijuhtide õpetaja peavad perioodilise tervisekontrolli läbima iga viie aasta järel. Üle 65 aastane A-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõiduki juht samuti viie aasta tagant. 

Juhil peab tervisekontrollile tulles kaasas olema isikut tõendav dokument ning juhtimise ajal alaliselt või ajutiselt kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms).

Enne tervisekontrolli läbimist esitab juht tervisekontrolli tegijale isikut tõendava dokumendi ning tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 592lõike 2 alusel sätestatud tervisedeklaratsiooni.

Tervisedeklaratsioon tuleb reeglina täita elektrooniliselt enne läbivaatusele tulekut aadressil www.terviseportaal.ee. Elektrooniline täitmine eeldab isikul ID kaardi olemasolu ja PIN-koodide teadmist. Järgige deklaratsiooni täites ekraanile ilmuvaid juhiseid. Deklaratsioon tuleb kinnitada, kasutades selleks PIN-2.

 Tervisekontrolli tegija teeb või korraldab juhi terviseseisundi tervisenõuetele vastavuse hindamiseks vajalikud terviseuuringud.

Arvestades juhi terviseseisundi vastavust tervisenõuetele, hindab tervisekontrolli tegija, kas juht vastab või ei vasta mootorsõiduki juhtimiseks kehtestatud tervisenõuetele.