Perearstiteenus Kärus ja Türil

Telefoninõustamine

Patsiendil on alati õigus helistada nõuande saamiseks perearstikeskusesse selle lahtioleku ajal. Telefoninõustamist teevad pereõed.  

Lisainfo

Koduvisiidid

Kojukutseid registreerib pereõde tööpäevadel kuni kella 12-ni . Kojukutse tellimisel teatage täpne aadress ja kontaktnumber. Kirjeldage võimalikult täpselt probleemi, miks vajate arsti/õde koju.

Lisainfo

Eriarstile suunamine

Eriarsti vastuvõtule suunab patsiendi perearst juhul, kui perearsti poolt tehtud esmase läbivaatuse ja uuringute tulemusel vajab diagnoos täpsustamist eriarsti poolt.

Lisainfo

Küsimused ja vastused:

Registreeruge vastuvõtule ka siis, kui arvate, et Teie probleem on väga kiireloomuline. Kuna paljusid probleeme saab lahendada pereõde, pole alati vaja arstijärjekorras olla. Vastuvõtule registreerimisel küsitakse põhjust, miks patsient tahab tulla vastuvõtule (näiteks: haigestumine; tõendi soov; retsepti pikendamine jne ). Põhjusest sõltub, kas patsient registreeritakse arsti või õe vastuvõtule ja kui pika ooteajaga, kui patsient keeldub põhjust ütlemast ja soovib tingimata arsti vastuvõtule, võib ooteaeg vabade aegade puudumisel olla kuni 15 tööpäeva (nagu tõendi väljastamisel lubatud). Ägedalt haigestunud patsiente võtab esmalt vastu õde, kes vajadusel organiseerib lähima perearsti vastuvõtuaja.
Mitteregistreerunud patsiente teenindab pereõde. Pereõde võtab vastu ka need patsiendid, kes arsti vastuvõtule ei mahu, aga vajavad siiski kiiret meditsiinilist otsust. Ka pereõe vastuvõtule tuleb eelnevalt registreeruda, sest enne lahendatakse registreerunud patsientide probleemid ja alles seejärel ootamatult kohaletulnu omad. Võimalik, et Teil tuleb mitteregistreerununa ebamugavalt kaua oodata.
Kui Te ei saa kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest võimalikult kiiresti teatada. Vabanenud aja saame
pakkuda järgmisele abivajajale. Pidevalt tarvitatavate ravimite retsepte saab tellida telefoni teel. Tellitud retseptid teeb arst järgmiseks tööpäevaks kella 14.00-ks.
Puudumistõendeid õppeasutustele, lasteaedadele, töötukassale jms. esitamiseks ei väljastata. Vajadusel saate oma tervisekaardist väljavõtte haigestumise kohta.
Saatekirju eriarsti vastuvõtule patsiendi soovil ei väljastata! Seda, kuidas toimub eriarstidele suunamine perearsti poolt saate lugeda siit: ERIARSTILE SUUNAMISE KORRAST. Kui käite uuringutel väljaspool perearstikeskust, tooge Teie kätte antud uuringute tulemused ka oma perearstile. Kui lahkute nimistust ja vajate uue perearsti jaoks terviseandmeid, siis saate tervisekaardist väljavõtte 5 tööpäeva jooksul sellekohase soovi esitamisest.
Katrin Abel
Riina Kalvet
Valentina Virvelaid
Meelike Noormann
Helen Ainvere